Rena Varpen

måndag 4 mars 2024

Bollnäs Rotaryklubb - projektet ”RENA VARPEN”

 

Vi lever i en värld där miljöfrågor har blivit allt viktigare.

Vi människor har under hundratals år tillbaka utnyttjat vår natur utan att fundera djupare på hur vår omgivning mår och hur längre naturresurserna kommer att räcka. Vi behöver fundera vad vi lämnar till våra barn, barnbarn och kommande generationer.

Förutom att vi tömt många resurser på jorden har vi människor också påverkat naturen med utsläpp av giftiga substanser, gaser, metaller och plast.

En av resurserna som är den mest prioriterade i världen är rent drickbart vatten. Under många decennier har våra sötvatten förorenats med olika avfall och kemiska ämnen. Problematiken ligger i osynligheten: något som är under vattenytan syns inte lika bra. Syns det inte – finns det inte.

Det är dags att göra någonting åt det.

Bollnäs Rotaryklubb organiserar en dykaktion för att rena Varpens botten från skräp. Vår fina vackra Varpen är inte endast fröjd att titta på, vi är helt beroende av dess fina dricksvatten.

Aktionen organiserar vi tillsammans med Bollnäs kommun och en hel del organisationer, företag och föreningar.

Bollnäs Rotaryklubb bjuder er nu till en aktion för att rena vår fina Varpen!

Den 23 augusti 2024 kl. 10.00

…börjar vår aktion där vi tillsammans mer er kommer att hjälpa våra dykare att dra ut från Varpens botten olika föremål allt från glasflaskor, ölburkar, bil- och båtbatterier till elsparkcyklar, gamla fisknät, sittbänkar, trafikskyltar, gamla toalettstolar, metallskräp, borttappade mobiltelefoner, plånböcker och mycket annat.

Program för dagen:

10.00 samling och information till deltagare och allmänheten

11.00 dykarna i vattnet, övriga hjälper till och drar upp föremål som har hittats på botten

11.00 – 12.30 dykning pågår, föremål staplas på kajen för beskådning

11.30 – 13.00 grillad korv, kaffe, kaffebröd erbjuds, pengarna går till Rotary genom aktionen Rena Varpen

13.00 sammanställning och avtackning

 

För anmälan och frågor välkomna att kontakta; Lydia, Tommy, Olle och Marit från Bollnäs Rotaryklubb. Mejla ett kort mejl om du kommer och hur många ni blir. Eller bara kom! Eventet är gratis!

Lydia.banderby@foodsafety.setommy.vestersund@bollnas.se ; vet.olof.johansson@gmail.com ; norskan51@gmail.com