PETS DIGITAL

söndag 15 mars 2020

Ann-Britt Hådell


Det fysisk(a PETS-mötet i Bollnäs ställs nu in p g a Corona-viruset. Vi kör i st 

PETS DIGITALT LÖRDAG 21 MARS,
KL 08.40--16.30

 
Se program: 
Inbjudan PETS DIGITAL.pdf