PETS

torsdag 24 februari 2022

Ann-Britt Hådell

Årets PETS (President Elect Training Seminar) kommer i år att köras digitalt via Zoom.

Tid
Söndagen den 20 mars ca kl 09.00--13.00

Inbjudan-PETS 2022.pdf

Anmälningslänk
http://www.simplesignup.se/event/190085-pets

Program
/ClubAdmin/Rotary_Root_Folder/2330/12954/_Editor_Images/Program%20PETS%2020%20mars.pdf

Anmälan
Senast onsdagen den 16 mars

Länk till Zoom-mötet
Kommer att skickas ut till de som anmält sig någon dag före