ZOOM-FÖRELÄSNING 4

torsdag 25 februari 2021

Ann-Britt Hådell

Tid: Söndag den 14 mars, kl 19.00--20.00


FREDEN I VÅRA HÄNDER 
- om Rotary Peace Center och Peace Fellows
https://www.pcr.uu.se/education/uppsala-rotary-peace-center/peace-fellows/class-xix-2020-2022/
MEDVERKANDE

Host Area Coordinator

Tore Samuelsson
Peace Fellow

Niv Rabino är israelisk-amerikan som hoppas kunna utforska "välmående ekonomier" som ett medel för att skapa fred.
Han har sex års erfarenhet av internatioell utveckling och humanitärt bistånd och var med och utformade kortsiktiga hjälpprogram, psykosocialt stöd och sjukvårdsprogram riktade till flyktingar som anlände till Grekland och ledde räddningsinsatser i USA efter tre stora orkaner.
ZOOM-LÄNK
https://us02web.zoom.us/j/9038167947?pwd=TGptZXVEdmRTYTBMTHNpRkdzYmFZUT09