My Rotary

söndag 28 augusti 2022

Sigurd Johansson

MY ROTARY

Så ställs jag inför en ny utmaning efter drygt fyrtio år inom Rotary. Dessa år har naturligtvis givit mig nya erfarenheter och nya tankar om livet. Rotary har förändrats, så även jag själv. För mig har Rotarys grundtanke varit viktig. Att möta personer med olika yrkesbakgrund och andra erfarenheter har gjort mig nyfiken och stärkt mig som person. Förhoppningsvis har mina insatser också kunnat bidra med något positivt i den anda som präglar Rotary !  

Jag tänker särskilt på den enorma potential av människor som finns inom Rotarys organisation, både globalt och lokalt. Människor som tillsammans kan utveckla och bidra med hjälp i olika former för andra människor. Att med min bakgrund och erfarenhet få vara med och kunna bidra till detta, om än så litet, känns för mig både stort och betydelsefullt.  

Jag tackar för det förtroende jag fått och hoppas det kommande året skall upplevas intressant för alla. De personliga mötena är viktiga ! Vår klubbs vitalitet står och faller med detta. Vad vore Rotary annars ? 

Sigurd Johansson

President


Sigurd Johansson My Rotary