Extra Årsstämma

fredag 8 mars 2024 12:00-13:00, Teaterrestaurangen Folkets Hus, Södra Centralgatan 10, 801 30 Gävle, Sverige
Talare:

En extra årsstämma är utlyst med anledning av den pågående process som klubben har om ett samgående med Gävle Södra RK-

Styrelsen kallar till en extra årsstämma.

Ordinarie kallelse och dagordning kommer att skickas ut i erforderlig tid.