Lunchmöte, Samernas nationaldag

måndag 6 februari 2023 12:00-13:00, Teaterrestaurangen Folkets Hus, Södra Centralgatan 10, 801 30 Gävle, Sverige
Talare:

Ingela Boström

Personliga reflektioner utifrån mitt samiska ursprung, Klubbens Ingela Boström berättar om detta.