Föredrag av Benny Gävert om sitt nya arbete på Värld Naturfonden

(måndag 26 september 2022 19:00 - 20:00) , Järvsöbaden, Turistvägen 4, 827 51 Järvsö, Sweden
Talare:

Benny Gävert har tidigare varit verksamhetsansvarig på De fem stora och även arbetat på Länsstyrelsen med skogsfrågor, han är även delägare i Järvsöguiderna. Benny har nu börjat ett nytt arbete på världs naturfonden som han kommer till Järvsö Rotaryklubb och berättar om.